Obchodné a dodacie podmienky

Fakturačné údaje:
Juliana Berkyová-Tantrasecrets
Závodská cesta 60
010 01 Žilina

IČO:
DIČ:
(nie som platcom DPH)

Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:
Juliana Berkyová
Závodská cesta 60
010 01 Žilina
Slovensko

1. Príjem objednávok
Internetový obchod:
www.tantrasecrets.sk
Telefonicky: +421 0902 049 590
E-mailom: info@tantrasecrets.sk
Písomne: na korešpondenčnú adresu
Všetkyprijaté objednávky považujeme za záväzné.

2. Vznik kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Ceny
Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

4. Doručenie objednávok
Objednávky prijaté v pracovných dňoch Vám budú doručené do 7 pracovných dní ak je objednaný tovar skladom. V prípade potreby objednania Vášho tovaru Vás budeme informovať.

5. Spôsob doručenia
Objednaný tovar Vám bude doručený Slovenskou poštou na dobierku alebo kuriérom priamo k Vám domov medzi 8:00 – 18:00 a bude Vás pred príchodom telefonicky informovať.

6. Doprava
Objednávka do 150 EUR:
Kuriér – 12 EUR

Slovenská pošta – 6eur
Objednávka nad 150 EUR: poštovné zdarma (platí pre Kuriéra)
Osobné prevzatie v sídle firmy zdarma.
6.1 Doba dodanie
Ak je pracovný deň, objednávka sa odosiela na druhý prípadne tretí pracovný deň. (V prípade kuriérskej služby si predajca vyhradzuje právo na nedodržanie týchto podmienok v prípade, ak kuriérska služba nevyzdvihne objednávku a zároveň predajca nie je zodpovedný za 100% doručenie kuriérskou službou nasledujúci pracovný deň) V prípade, že tovar nie je skladom, kupujúci bude informovaný o dobe dodania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávke nadiktoval zlú korešpondenčnú adresu alebo ju chybne vyplnil v registračnom formulári.

7. Kupujúci je povinný
Prevziaťzakúpenýalebo objednanýtovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar, č i nie je poškodený. Po prevzatí sa tovar považuje zo strany predávajúceho za nepoškodený.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo podľa zákona č. 108/2000 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 7 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, je povinnýpísomnou formou žiadaťo odstúpenie od zmluvy, ďalej je povinný vrátiť tovar do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v originálnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal. Ihneďpo vrátení a kontrole je dodávate ľpovinnývrátiťč iastku zaplatenú za tovar pri odpočítaní nákladov za dopravu a prípadné ďalšie náklady spojené s prepravou tovaru. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku! Vzhľadom na to, že ju dodávateľ nemôže takto skontrolovať, pri zaslaní na dobierku necháme tovar vrátiť
späťzákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru.

9. Osobné údaje a ich ochrana
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci má právo a možnosťaktualizovať osobné údaje. Kupujúci súhlasí s prijímaním newslettrov, ak si tak neželá, napíše do poznámky v objednávke “nezasielať newsletters”, prípadne po prvom newslettrinapíš e e-mailom “nezasielať newsletters” a bude vyradený z databázy newslettrov.

10. Platobné možnosti
Dobierka, kueriér, hotovosť pri osobnom prevzatí tovaru, platba vopred prevodom na účet (objednávka bude odoslaná po pripísaní Vašej platby na nášúčet). Minimálna objednávka je 10,00 EUR.

11. Záruka
Na všetky výrobky poskytujeme záruku 2 roky odo dňa predaja ak nie je uvedené inak.
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: Juliana Berkyová, Závodská cesta 3740/60 010 01 Žilina.Nárok na záručné opravy je nutné uplatňovaťv mieste predaja výrobku.

12. Záručné podmienky
1. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
2. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu musí byť výrobok doručenýv originálnom obale s originálnym dokladom o kúpe výrobku. Výrobok doručí zákazník na vlastné náklady predajcovi.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a materiálové vady.
4. V prípade, na ktorýsa vzťahuje záruka, bude servisom poskytnutýmateriál, potrebný k oprave a taktiež bude poskytnutý záručný servis. Vymenené diely a časti sa stávajú majetkom servisu.
5. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniťnajneskôr v posledný deň záručnej doby.

13. Záruka sa nevzťahuje na
1. Závady spôsobené použitím k inému účelu, nežku ktorému je výrobok určený.
2. Škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nepozornosťou, dopravou či nevhodným skladovaním.
3. Škody vzniknuté pôsobením mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
4. Neodvrátiteľnou udalosťou ( živelnou pohromou, požiarom, povodňou ).

14. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu týchto podmienok. Ostatné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, tu uvedené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Zákazníci sa môžu obrátiť s reklamáciami na subjekty zapísané v zozname na Ministerstve hospodárstva SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.