E-book

Individuálny prístup Či sú to muži alebo ženy, percento s ktorým sa stretávam vo svojej praxi je relatívne veľké. A preto som sa rozhodla napísať tento e-book pre tých, ktorí chcú využívať svoj potenciál, aký nám dáva naše telo.     …..