blog

Časy sexuálneho tabu skončili

Obrovské množstvo ľudí je od malička vedené k tomu, že sex je niečim o čom sa rozpráva iba šepkaním, ak vôbec. Určitými náboženskými smermi sme dokonca vedení k myšlienke, že sex pre potešenie je hriech, že poznávanie svojho tela a túžob je niečo nečisté, a že skončíme v rozličných variáciách „pekla“. Prečo tomu tak je? […]